Rơi xuống hồ tôm, 1 học sinh chết đuối thương tâm

Rơi xuống hồ tôm, 1 học sinh chết đuối thương tâm

Nghệ An: Liên tục có người bị nước cuốn sau bão

Nghệ An: Liên tục có người bị nước cuốn sau bão

Đi câu cá sau bão, bé trai lớp 4 đuối nước thương tâm

Đi câu cá sau bão, bé trai lớp 4 đuối nước thương tâm

Đi câu tôm sau bão, một học sinh rơi xuống hồ tử vong

Đi câu tôm sau bão, một học sinh rơi xuống hồ tử vong

Rơi xuống hồ tôm, cháu bé 9 tuổi chết đuối thương tâm

Rơi xuống hồ tôm, cháu bé 9 tuổi chết đuối thương tâm

Nghệ An: Đi bắt cá sau bão, bé trai lớp 4 đuối nước thương tâm

Nghệ An: Đi bắt cá sau bão, bé trai lớp 4 đuối nước thương tâm

Rủ nhau đi câu cá sau bão, 1 học sinh lớp 4 bị tử vong

Rủ nhau đi câu cá sau bão, 1 học sinh lớp 4 bị tử vong

3 anh em câu cá sau bão, 1 người bị đuối nước thương tâm

3 anh em câu cá sau bão, 1 người bị đuối nước thương tâm

Đi bắt cá sau mưa bão, 1 học sinh lớp 4 bị tử vong

Đi bắt cá sau mưa bão, 1 học sinh lớp 4 bị tử vong