Chưa giảm giá chung cho các phương tiện qua BOT Đại Yên

Chưa giảm giá chung cho các phương tiện qua BOT Đại Yên

BOT Đại Dương đối thoại với lái xe việc chưa giảm giá vé

BOT Đại Dương đối thoại với lái xe việc chưa giảm giá vé

Tài xế ở Quảng Ninh đối thoại với chủ trạm thu phí BOT Đại Yên

Tài xế ở Quảng Ninh đối thoại với chủ trạm thu phí BOT Đại Yên

BOT Đại Dương: Giảm phí, nhưng phải đảm bảo trả nợ ngân hàng

BOT Đại Dương: Giảm phí, nhưng phải đảm bảo trả nợ ngân hàng

Quảng Ninh: BOT Đại Dương lên tiếng về việc chưa giảm phí

Quảng Ninh: BOT Đại Dương lên tiếng về việc chưa giảm phí

Hà Tĩnh: Cái chết oan nghiệt của người mẹ

Hà Tĩnh: Cái chết oan nghiệt của người mẹ

Chấp thuận việc miễn, giảm phí qua BOT Đại Yên

Chấp thuận việc miễn, giảm phí qua BOT Đại Yên

Quốc lộ nghìn tỷ ở Quảng Ninh xuất hiện hàng loạt rãnh lún

Quốc lộ nghìn tỷ ở Quảng Ninh xuất hiện hàng loạt rãnh lún

Cận cảnh đường BOT nghìn tỷ nham nhở, sụt lún

Cận cảnh đường BOT nghìn tỷ nham nhở, sụt lún

Đã có phương án miễn, giảm phí cho người dân sống gần trạm thu phí BOT Đại Yên

Đã có phương án miễn, giảm phí cho người dân sống gần trạm thu phí BOT Đại Yên

Dân kéo vây trạm BOT Đại Yên: Lãnh đạo tỉnh hứa

Dân kéo vây trạm BOT Đại Yên: Lãnh đạo tỉnh hứa

Quảng Ninh: Đề xuất miễn phí sử dụng đường bộ cho cư dân sống gần trạm thu phí Đại Yên

Quảng Ninh: Đề xuất miễn phí sử dụng đường bộ cho cư dân sống gần trạm thu phí Đại Yên

Quảng Ninh: Người dân vây quanh phản đối trạm thu phí BOT Đại Yên

Quảng Ninh: Người dân vây quanh phản đối trạm thu phí BOT Đại Yên

Người dân Quảng Ninh phản đối trạm thu phí Đại Yên

Người dân Quảng Ninh phản đối trạm thu phí Đại Yên

Phản đối BOT Đại Yên: Người chết đưa tang cũng phải đóng phí?

Phản đối BOT Đại Yên: Người chết đưa tang cũng phải đóng phí?

Dân lại kéo lên trạm BOT Đại Dương đề nghị miễn, giảm phí qua trạm

Dân lại kéo lên trạm BOT Đại Dương đề nghị miễn, giảm phí qua trạm