Lĩnh án 5 năm tù vì tuyên truyền thông tin, tài liệu chống Nhà nước

Lĩnh án 5 năm tù vì tuyên truyền thông tin, tài liệu chống Nhà nước

Dùng bảy tài khoản Facebook để tuyên truyền chống phá Nhà nước

Công an tỉnh Bến Tre được khen thưởng đột xuất

Công an tỉnh Bến Tre được khen thưởng đột xuất

Thủ đoạn trơ trẽn xuyên tạc, quấy phá Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều

Thủ đoạn trơ trẽn xuyên tạc, quấy phá Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều

Dùng mạng xã hội để xuyên tạc, kích động, chống phá Nhà nước

Dùng mạng xã hội để xuyên tạc, kích động, chống phá Nhà nước

Bắt khẩn cấp đối tượng xuyên tạc Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều trên Facebook

Bắt khẩn cấp đối tượng xuyên tạc Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều trên Facebook

Bắt khẩn cấp kẻ xuyên tạc, kích động biểu tình dịp Thượng đỉnh Triều - Mỹ

Bắt giữ đối tượng sử dụng facebook để tuyên truyền chống phá nhà nước

Bắt đối tượng dùng facebook tuyên truyền xuyên tạc, kích động biểu tình

Bắt kẻ tuyên truyền xuyên tạc trong thời gian diễn ra thượng đỉnh Mỹ - Triều

Bến Tre: Bắt giữ đối tượng tuyên truyền chống phá Nhà nước