Đối tượng chém cảnh sát trọng thương ở Vĩnh Long đã sa lưới

Đối tượng chém cảnh sát trọng thương ở Vĩnh Long đã sa lưới

Bắt được kẻ trộm hung hăng chém trọng thương 2 chiến sĩ công an

Bắt được kẻ trộm hung hăng chém trọng thương 2 chiến sĩ công an

Bắt tên trộm chém trọng thương 2 công an

Bắt tên trộm chém trọng thương 2 công an

Bắt nghi can đâm trọng thương 2 công an

Bắt nghi can đâm trọng thương 2 công an

Truy tìm tên trộm đâm 2 cảnh sát bị thương ở Vĩnh Long

Truy tìm tên trộm đâm 2 cảnh sát bị thương ở Vĩnh Long

Truy tìm nghi can đâm 2 cảnh sát bị thương

Truy tìm nghi can đâm 2 cảnh sát bị thương

Trộm rút dao đâm 2 cảnh sát trọng thương

Trộm rút dao đâm 2 cảnh sát trọng thương

Vĩnh Long: 2 công an bị trộm đâm trọng thương

Vĩnh Long: 2 công an bị trộm đâm trọng thương