Hỗ trợ thanh niên áp dụng công nghệ số quảng bá sản phẩm

Thực hiện Kế hoạch số 165/KH-UBND, ngày 23/8/2023 của UBND tỉnh về việc hỗ trợ thanh niên tỉnh Hòa Bình khởi nghiệp, giai đoạn 2023 - 2030, Tỉnh Đoàn đã ban hành Kế hoạch số 86-KH/TĐTN-BPT, ngày 14/9/2023 về việc triển khai các hoạt động hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp giai đoạn 2023 - 2030.

Hình ảnh xúc động trong phòng sinh lúc 2h sáng, điều mẹ bỉm nào cũng trân trọng

Sự quan tâm và thấu hiểu của chồng sẽ giúp người vợ sau sinh có trạng thái tâm lý vững vàng, mau hồi phục sức khỏe.

Cục Đăng kiểm đề xuất tăng thêm lực lượng quân đội hỗ trợ kiểm định

Trước thực trạng thiếu lực lượng đăng kiểm viên, một số trung tâm đăng kiểm được hoạt động dần trở lại, Cục Đăng kiểm đã gửi văn bản đề xuất lực lượng quân đội tiếp tục bổ sung nguồn lực kiểm định viên quân sự để hỗ trợ.