VNPT bổ nhiệm 9 Phó tổng giám đốc của 3 Tổng công ty

VNPT bổ nhiệm 9 Phó tổng giám đốc của 3 Tổng công ty

Ngày 25/5, Tập đoàn VNPTđã công bố các quyết định liên quan đến việc điều động, tiếp nhận và bổ nhiệm có...