Thông tin bất ngờ vụ phá rừng tại Phong Nha - Kẻ Bàng

Thông tin bất ngờ vụ phá rừng tại Phong Nha - Kẻ Bàng

Phòng, chống sâu bệnh vụ đông xuân

Phòng, chống sâu bệnh vụ đông xuân

Thông tin mới về vụ phá rừng lõi tại VQG Phong Nha-Kẻ Bàng

Thông tin mới về vụ phá rừng lõi tại VQG Phong Nha-Kẻ Bàng

Phát hiện 3 hầm chôn đầy gỗ quý hiếm

Phát hiện 3 hầm chôn đầy gỗ quý hiếm

Quảng Bình: Phát hiện 3 hầm gỗ mun dưới lòng đất Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng

Quảng Bình: Phát hiện 3 hầm gỗ mun dưới lòng đất Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng

'Khai quật' 3 hầm gỗ mun quý chôn trong lõi VQG Phong Nha - Kẻ Bàng

'Khai quật' 3 hầm gỗ mun quý chôn trong lõi VQG Phong Nha - Kẻ Bàng

Phát hiện 3 hầm giấu gỗ nghi là tang vật vụ phá rừng ở Phong Nha - Kẻ Bàng

Phát hiện 3 hầm giấu gỗ nghi là tang vật vụ phá rừng ở Phong Nha - Kẻ Bàng

Vụ phá rừng ở Phong Nha-Kẻ Bàng: Phát hiện hầm gỗ mun chôn dưới đất

Vụ phá rừng ở Phong Nha-Kẻ Bàng: Phát hiện hầm gỗ mun chôn dưới đất

Phá rừng tại Phong Nha – Kẻ Bàng: Tìm thấy lượng lớn gỗ chôn dưới đất

Phá rừng tại Phong Nha – Kẻ Bàng: Tìm thấy lượng lớn gỗ chôn dưới đất

Vụ phá rừng gỗ mun ở Phong Nha – Kẻ Bàng: Tìm thấy 3 hầm gỗ mun ở vườn nhà dân

Vụ phá rừng gỗ mun ở Phong Nha – Kẻ Bàng: Tìm thấy 3 hầm gỗ mun ở vườn nhà dân