Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đức Thọ treo cổ tự tử

Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đức Thọ treo cổ tự tử

Ngày 15-3, chính quyền địa phương và người thân đã tổ chức ma chay theo phong tục địa phương cho ông Nguyễn...
Để lại thư tuyệt mệnh, Phó giám đốc bệnh viện tự tử

Để lại thư tuyệt mệnh, Phó giám đốc bệnh viện tự tử

Hà Tĩnh: Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đức Thọ chết trong tư thế treo cổ

Hà Tĩnh: Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đức Thọ chết trong tư thế treo cổ

Lá thư tuyệt mệnh của phó giám đốc bệnh viện treo cổ tự tử viết gì?

Lá thư tuyệt mệnh của phó giám đốc bệnh viện treo cổ tự tử viết gì?

Phó Giám đốc 1 bệnh viện chết trong tư thế treo cổ

Phó Giám đốc 1 bệnh viện chết trong tư thế treo cổ

Hà Tĩnh: Phó Giám đốc bệnh viện để lại thư tuyệt mệnh, treo cổ tự tử tại nhà riêng

Hà Tĩnh: Phó Giám đốc bệnh viện để lại thư tuyệt mệnh, treo cổ tự tử tại nhà riêng

Phó giám đốc bệnh viện treo cổ, để lại thư xin lỗi

Phó Giám đốc Bệnh viện Đức Thọ có gì bất thường trước khi treo cổ tự tử?

Để lại thư tuyệt mệnh, Phó giám đốc bệnh viện treo cổ tại nhà riêng

Phó Giám đốc bệnh viện treo cổ tự vẫn tại nhà riêng

Phó giám đốc bệnh viện huyện chết trong tư thế treo cổ

Phó Giám đốc bệnh viện ở Hà Tĩnh tử vong trong tư thế treo cổ

Phó giám đốc bệnh viện treo cổ tự tử tại nhà riêng

Phó giám đốc bệnh viện treo cổ tự tử, để lại thư tuyệt mệnh

Một phó giám đốc bệnh viện huyện treo cổ tự tử tại nhà riêng

Nhân Thịnh: Hàng chục năm chưa chia trả ruộng 115 cho dân