Hội bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi tỉnh Nghệ An tổ chức Đại hội

Hội bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi tỉnh Nghệ An tổ chức Đại hội

Sáng 5/1, tại TP. Vinh, Hội bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi tỉnh Nghệ An tổ chức Đại hội đại biểu...
Chuyện những người cứu hộ ở bãi biển đẹp nhất Hà Tĩnh

Chuyện những người cứu hộ ở bãi biển đẹp nhất Hà Tĩnh

Thứ trưởng Phan Tâm là thành viên Ban chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia

Thứ trưởng Phan Tâm là thành viên Ban chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia

Thay đổi thành viên BCĐ Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia

Thay đổi thành viên BCĐ Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia

Người khuyết tật đòi quyền bình đẳng trong việc tiếp cận giao thông hàng không

Người khuyết tật đòi quyền bình đẳng trong việc tiếp cận giao thông hàng không

Quyền tiếp cận giao thông hàng không của người khuyết tật

Quyền tiếp cận giao thông hàng không của người khuyết tật

Xây dựng mô hình phục hồi chức năng tổng hợp cho người khuyết tật

Xây dựng mô hình phục hồi chức năng tổng hợp cho người khuyết tật

Lễ thượng cờ ASEAN 2016

Lễ thượng cờ ASEAN 2016