Quảng Bình: Cột ăng ten bị gãy khiến 2 công nhân rơi xuống đất tử vong

Quảng Bình: Cột ăng ten bị gãy khiến 2 công nhân rơi xuống đất tử vong

Quảng Bình: 2 kỹ thuật viên tử vong khi tháo dỡ cột ăng ten đài truyền thanh

Quảng Bình: 2 kỹ thuật viên tử vong khi tháo dỡ cột ăng ten đài truyền thanh

Tháo dỡ cột ăng ten, 2 kỹ thuật viên Đài PTTH huyện Tuyên Hóa rơi xuống đất tử vong

Tháo dỡ cột ăng ten, 2 kỹ thuật viên Đài PTTH huyện Tuyên Hóa rơi xuống đất tử vong

Quảng Bình: Gãy cột ăng ten, hai công nhân Đài PTTH huyện tử vong

Quảng Bình: Gãy cột ăng ten, hai công nhân Đài PTTH huyện tử vong

Tháo dỡ cột ăng ten, hai kỹ thuật viên Đài PTTH tử vong

Tháo dỡ cột ăng ten, hai kỹ thuật viên Đài PTTH tử vong

Sập cột ăng ten khi tháo dỡ, 2 công nhân kỹ thuật Đài PT-TH tử vong

Sập cột ăng ten khi tháo dỡ, 2 công nhân kỹ thuật Đài PT-TH tử vong

2 kỹ thuật viên Đài huyện tử vong khi tháo dỡ cột ăng ten

2 kỹ thuật viên Đài huyện tử vong khi tháo dỡ cột ăng ten

Phá dỡ cột ăng ten, 2 kỹ thuật Đài phát thanh và truyền hình tử vong

Phá dỡ cột ăng ten, 2 kỹ thuật Đài phát thanh và truyền hình tử vong