Khẩn cấp hỗ trợ giáo viên và học sinh bị hỏa hoạn

Khẩn cấp hỗ trợ giáo viên và học sinh bị hỏa hoạn

Cà Mau: Thầy giáo, học sinh bị cháy nhà nhận hỗ trợ của Bộ GDĐT

Cà Mau: Thầy giáo, học sinh bị cháy nhà nhận hỗ trợ của Bộ GDĐT

Cà Mau: Trao tiền của Bộ GD-ĐT giúp giáo viên, học sinh bị hỏa hoạn

Cà Mau: Trao tiền của Bộ GD-ĐT giúp giáo viên, học sinh bị hỏa hoạn

Tiền hỗ trợ của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT đã đến với GV và HS Cà Mau

Tiền hỗ trợ của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT đã đến với GV và HS Cà Mau

Trao tiền hỗ trợ của Bộ trưởng bộ GD&ĐT cho GV, HS gặp hỏa hoạn

Trao tiền hỗ trợ của Bộ trưởng bộ GD&ĐT cho GV, HS gặp hỏa hoạn

Bộ GD-ĐT hỗ trợ thầy và trò sau vụ cháy ở Cà Mau

Ngành GD-ĐT Cà Mau hỗ trợ gia đình giáo viên, học sinh bị hỏa hoạn

Ngành GD-ĐT Cà Mau hỗ trợ gia đình giáo viên, học sinh bị hỏa hoạn

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT hỗ trợ gia đình giáo viên và học sinh có nhà bị cháy tại Cà Mau

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT hỗ trợ gia đình giáo viên và học sinh có nhà bị cháy tại Cà Mau

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT hỗ trợ giáo viên, học sinh trong vụ cháy tại Cà Mau

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT hỗ trợ giáo viên, học sinh trong vụ cháy tại Cà Mau

Cà Mau: Sở GD&ĐT chia sẻ, hỗ trợ gia đình giáo viên và học sinh có nhà bị cháy

Cà Mau: Sở GD&ĐT chia sẻ, hỗ trợ gia đình giáo viên và học sinh có nhà bị cháy

Hỗ trợ các hộ dân có nhà bị cháy ở Cà Mau

Hỗ trợ các hộ dân có nhà bị cháy ở Cà Mau

Cháy lớn do chập điện, thiêu rụi 8 căn nhà

Cháy lớn do chập điện, thiêu rụi 8 căn nhà

Cà Mau 'giặc lửa' thiêu rụi nhiều ngôi nhà, thiệt hại khoảng 3 tỷ đồng

Cà Mau 'giặc lửa' thiêu rụi nhiều ngôi nhà, thiệt hại khoảng 3 tỷ đồng

Hỏa hoạn thiêu rụi hơn... 3 tỷ đồng ở Cà Mau

Hỏa hoạn thiêu rụi hơn... 3 tỷ đồng ở Cà Mau