4 giáo viên quảng ninh đi nước ngoài không xin phép: 3 người bị kiểm điểm, kỷ luật

4 giáo viên quảng ninh đi nước ngoài không xin phép: 3 người bị kiểm điểm, kỷ luật

Bộ GD&ĐT lên tiếng về việc 4 giáo viên đi du lịch nước ngoài bị đề nghị kỷ luật

Bộ GD&ĐT lên tiếng về việc 4 giáo viên đi du lịch nước ngoài bị đề nghị kỷ luật

4 giáo viên bị đề nghị kỷ luật vì du lịch nước ngoài, Bộ GD&ĐT nói gì?

4 giáo viên bị đề nghị kỷ luật vì du lịch nước ngoài, Bộ GD&ĐT nói gì?

Lý do yêu cầu kỷ luật 4 giáo viên đi du lịch

Lý do yêu cầu kỷ luật 4 giáo viên đi du lịch

Đi du lịch nước ngoài khi chưa được phép, 4 cô giáo ở Quảng Ninh bị yêu cầu kỷ luật

Đi du lịch nước ngoài khi chưa được phép, 4 cô giáo ở Quảng Ninh bị yêu cầu kỷ luật

Đi du lịch nước ngoài không xin phép, 4 cô giáo ở Quảng Ninh bị yêu cầu kỷ luật

Đi du lịch nước ngoài không xin phép, 4 cô giáo ở Quảng Ninh bị yêu cầu kỷ luật