Chặn buôn lậu trên các tuyến giao thông

Chặn buôn lậu trên các tuyến giao thông

Thanh Hóa: Bắt giữ 300kg thực phẩm bốc mùi thối

Thanh Hóa: Bắt giữ 300kg thực phẩm bốc mùi thối

Bắt xe tải chở 300 kg nội tạng bò không rõ nguồn gốc

Bắt xe tải chở 300 kg nội tạng bò không rõ nguồn gốc

Tội phạm ma túy

Nội tạng thối bị bắt trên đường đến người tiêu dùng

Nội tạng thối bị bắt trên đường đến người tiêu dùng

Thanh Hóa: Bắt xe vận chuyển 300 kg thịt đang phân hủy, bốc mùi hôi thối

Thanh Hóa: Bắt xe vận chuyển 300 kg thịt đang phân hủy, bốc mùi hôi thối

Thanh Hóa: Bắt xe vận chuyển 300 kg thịt đang phân hủy, bốc mùi hôi thối

Thanh Hóa: Bắt xe vận chuyển 300 kg thịt đang phân hủy, bốc mùi hôi thối

Bắt xe tải vận chuyển hàng trăm kg nội tạng bò đang bốc mùi

Bắt xe tải vận chuyển hàng trăm kg nội tạng bò đang bốc mùi

Thanh Hóa: Bắt xe tải vận chuyển hơn 3 tạ nội tạng hôi thối

Thanh Hóa: Bắt xe tải vận chuyển hơn 3 tạ nội tạng hôi thối

Bắt giữ hơn 3 tạ nội tạng bò thối vận chuyển vào Đà Nẵng tiêu thụ

Bắt giữ hơn 3 tạ nội tạng bò thối vận chuyển vào Đà Nẵng tiêu thụ

Bắt hơn 300 kg nội tạng bò và chân giò bò bốc mùi hôi thối

Bắt hơn 300 kg nội tạng bò và chân giò bò bốc mùi hôi thối

Bắt giữ xe tải vận chuyển trên 3 tạ sản phẩm động vật hôi thối

Bắt giữ xe tải vận chuyển trên 3 tạ sản phẩm động vật hôi thối