Gia Viễn bước vào vụ thu hoạch dưa

Gia Viễn bước vào vụ thu hoạch dưa

Hơn một tuần nay, các xứ đồng chân vàn cao ở các xã Gia Tiến, Gia Phương và Gia Thắng (Gia Viễn) nông dân...