Công bố quyết định bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Y tế

Công bố quyết định bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Y tế

Ông Nguyễn Trường Sơn chính thức giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Y tế

Ông Nguyễn Trường Sơn chính thức giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Y tế

Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy chính thức nhận nhiệm vụ Thứ trưởng Bộ Y tế

Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy chính thức nhận nhiệm vụ Thứ trưởng Bộ Y tế

Tân Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn chính thức nhận nhiệm vụ tại Bộ Y tế

Tân Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn chính thức nhận nhiệm vụ tại Bộ Y tế

Bộ trưởng Bộ Y tế nêu quyết tâm xử lý vấn đề kê đơn thuốc sai, biệt dược đắt tiền không cần thiết cho bệnh nhân

Bộ trưởng Bộ Y tế nêu quyết tâm xử lý vấn đề kê đơn thuốc sai, biệt dược đắt tiền không cần thiết cho bệnh nhân

Bộ trưởng Y tế cảnh báo lây nhiễm chéo bệnh sởi trong bệnh viện

Bộ trưởng Y tế cảnh báo lây nhiễm chéo bệnh sởi trong bệnh viện

Bộ trưởng y tế: 'Một quốc gia văn minh không thể có bệnh viện khám 8 nghìn bệnh nhân/ngày'