Diễn biến vụ kỷ luật hy hữu một giám đốc 'nhà đèn' ở Hà Nam

Diễn biến vụ kỷ luật hy hữu một giám đốc 'nhà đèn' ở Hà Nam

Giám đốc mất ghế vì lễ đền Trần tâm sự thật lòng

Giám đốc mất ghế vì lễ đền Trần tâm sự thật lòng

Hàng loạt cán bộ mất chức, bị kỷ luật vì đi lễ đầu năm

Hàng loạt cán bộ mất chức, bị kỷ luật vì đi lễ đầu năm

Cách chức Giám đốc điện lực đi lễ đền Trần trong giờ hành chính

Cách chức Giám đốc điện lực đi lễ đền Trần trong giờ hành chính

Giám đốc điện lực mất chức vì đi đền Trần trong giờ làm

Giám đốc điện lực mất chức vì đi đền Trần trong giờ làm

Đi lễ giờ hành chính, giám đốc điện lực bị giáng chức

Đi lễ giờ hành chính, giám đốc điện lực bị giáng chức

Giám đốc điện lực mất chức vì đi lễ đền Trần giờ hành chính

Giám đốc điện lực mất chức vì đi lễ đền Trần giờ hành chính

Giám đốc mất chức vì đi lễ giờ hành chính: Lãnh đạo ngành điện lên tiếng

Giám đốc mất chức vì đi lễ giờ hành chính: Lãnh đạo ngành điện lên tiếng

Hà Nam: Miễn nhiệm, điều chuyển và hạ lương cán bộ đi lễ trong giờ hành chính

Hà Nam: Miễn nhiệm, điều chuyển và hạ lương cán bộ đi lễ trong giờ hành chính

Cách chức Giám đốc, kỷ luật nhiều cán bộ đi lễ giờ hành chính

Cách chức Giám đốc, kỷ luật nhiều cán bộ đi lễ giờ hành chính

Tung tăng đi lễ chùa trong giờ hành chính: Điều giám đốc điện lực Bình Lục xuống làm quản đốc phân xưởng

Tung tăng đi lễ chùa trong giờ hành chính: Điều giám đốc điện lực Bình Lục xuống làm quản đốc phân xưởng

Giám đốc điện lực đi lễ đền Trần giờ hành chính mất chức

Giám đốc điện lực đi lễ đền Trần giờ hành chính mất chức

Đi lễ giờ hành chính, Giám đốc điện lực ở Hà Nam mất chức

Đi lễ giờ hành chính, Giám đốc điện lực ở Hà Nam mất chức

Miễn nhiệm chức vụ Giám đốc điện lực đi lễ hội giờ hành chính

Miễn nhiệm chức vụ Giám đốc điện lực đi lễ hội giờ hành chính

Giám đốc điện lực đi lễ đền Trần giờ hành chính mất chức

Giám đốc điện lực đi lễ đền Trần giờ hành chính mất chức

Quả đắng cho giám đốc điện lực đi lễ chùa đầu năm

Quả đắng cho giám đốc điện lực đi lễ chùa đầu năm