Miễn nhiệm Chủ tịch HĐQT Tổng công ty bảo hiểm BIDV

Miễn nhiệm Chủ tịch HĐQT Tổng công ty bảo hiểm BIDV

Số phận của BIDV Hà Tĩnh sau một đêm sóng gió

Số phận của BIDV Hà Tĩnh sau một đêm sóng gió

Bổ nhiệm lãnh đạo BIDV Hà Tĩnh sau khi ông Kiều Đình Hòa bị bắt

Bổ nhiệm lãnh đạo BIDV Hà Tĩnh sau khi ông Kiều Đình Hòa bị bắt

BIDV Hà Tĩnh có lãnh đạo mới

BIDV Hà Tĩnh có lãnh đạo mới

Ngân hàng BIDV Chi nhánh Hà Tĩnh được bổ sung nhân sự mới

Ngân hàng BIDV Chi nhánh Hà Tĩnh được bổ sung nhân sự mới

Sau bắt nguyên Giám đốc, Ngân hàng BIDV chi nhánh Hà Tĩnh có nhân sự mới

Sau bắt nguyên Giám đốc, Ngân hàng BIDV chi nhánh Hà Tĩnh có nhân sự mới

Công bố nhân sự mới của BIDV chi nhánh Hà Tĩnh

Công bố nhân sự mới của BIDV chi nhánh Hà Tĩnh

Ông Trần Bắc Hà bị bắt: Công bố nhân sự mới tại BIDV Hà Tĩnh

Ông Trần Bắc Hà bị bắt: Công bố nhân sự mới tại BIDV Hà Tĩnh

Hàng trăm cán bộ ngân hàng thi tài tại Nghệ An

Hàng trăm cán bộ ngân hàng thi tài tại Nghệ An