Vay nóng và những hệ lụy (Kỳ 1: Bắt người để đòi nợ)

Vay nóng và những hệ lụy (Kỳ 1: Bắt người để đòi nợ)

Bắt nhóm cho vay nặng lãi cưỡng đoạt tài sản

Bắt nhóm cho vay nặng lãi cưỡng đoạt tài sản

Triệt phá nhóm cho vay nặng lãi bắt giữ người trái pháp luật

Triệt phá nhóm cho vay nặng lãi bắt giữ người trái pháp luật

Khởi tố, tạm giam nhóm đối tượng bắt giữ người trái phép và cưỡng đoạt tài sản

Khởi tố, tạm giam nhóm đối tượng bắt giữ người trái phép và cưỡng đoạt tài sản

Cho vay nặng lãi rồi bắt giữ người trái phép, cưỡng đoạt tài sản

Cho vay nặng lãi rồi bắt giữ người trái phép, cưỡng đoạt tài sản

Băng cho vay nặng lãi bắt giữ người sa lưới

Băng cho vay nặng lãi bắt giữ người sa lưới

Cho vay nặng lãi còn bắt giữ con nợ và đánh đập

Cho vay nặng lãi còn bắt giữ con nợ và đánh đập