Xuất khẩu gạo Việt chịu thêm sức ép khi Thái Lan xả bán gạo tồn kho

Xuất khẩu gạo Việt chịu thêm sức ép khi Thái Lan xả bán gạo tồn kho

Kế hoạch xả bán hơn 8 triệu tấn gạo của Thái Lan sẽ tác động đến tình hình thị trường gạo thế giới, trong...