Cựu Đại úy công an hầu tòa vì dùng tài liệu 'mật' tống tiền 3 tỷ đồng

Cựu Đại úy công an hầu tòa vì dùng tài liệu 'mật' tống tiền 3 tỷ đồng

Tốt nghiệp đại học An ninh nhân dân, Nguyễn Thanh Don về công tác tại cơ quan Thường trực phía Nam, bộ Công...
Nguyên cán bộ Công an tống tiền giám đốc ngân hàng

Nguyên cán bộ Công an tống tiền giám đốc ngân hàng

Cựu công an 'đòi' giám đốc ngân hàng 3 tỷ, lãnh án nhẹ vì chiếc cặp rỗng

Cựu công an 'đòi' giám đốc ngân hàng 3 tỷ, lãnh án nhẹ vì chiếc cặp rỗng

Cựu cán bộ Công an tống tiền Giám đốc ngân hàng lĩnh án

Cựu cán bộ Công an tống tiền Giám đốc ngân hàng lĩnh án

Cán bộ công an tống tiền giám đốc ngân hàng bằng 'chiêu' nợ xấu

Cán bộ công an tống tiền giám đốc ngân hàng bằng 'chiêu' nợ xấu

Cựu đại úy tống tiền giám đốc bất ngờ được thay đổi khung truy tố

Cựu đại úy tống tiền giám đốc bất ngờ được thay đổi khung truy tố

Cựu công an án nhẹ nhờ giám đốc ngân hàng giao cặp tiền rỗng

Cựu công an án nhẹ nhờ giám đốc ngân hàng giao cặp tiền rỗng

Nội dung cựu công an nhắn tin tống tiền giám đốc ngân hàng

Nội dung cựu công an nhắn tin tống tiền giám đốc ngân hàng

Bị cựu công an tống tiền tỉ, giám đốc ngân hàng muốn bỏ qua

Cựu cán bộ Công an tống tiền giám đốc ngân hàng Agribank

Cựu cán bộ Công an tống tiền giám đốc ngân hàng Agribank