Lại thêm một vụ người nhà bệnh nhân hành hung bác sĩ

Lại thêm một vụ người nhà bệnh nhân hành hung bác sĩ

Khởi tố nhóm người nhà bệnh nhân hành hung bác sĩ

Khởi tố nhóm người nhà bệnh nhân hành hung bác sĩ

Khởi tố nhóm người hành hung bác sỹ vì không theo bệnh nhân lên tuyến trên

Khởi tố nhóm người hành hung bác sỹ vì không theo bệnh nhân lên tuyến trên

Nghệ An: Khởi tố nhóm người nhà bệnh nhân hành hung bác sĩ

Nghệ An: Khởi tố nhóm người nhà bệnh nhân hành hung bác sĩ

Khởi tố nhóm người nhà bệnh nhân gây rối ở bệnh viện

Khởi tố nhóm người nhà bệnh nhân gây rối ở bệnh viện

Người nhà bệnh nhân hành hung bác sĩ

Người nhà bệnh nhân hành hung bác sĩ

Khởi tố nhóm người đánh bác sỹ tại bệnh viện ở Nghệ An

Khởi tố nhóm người đánh bác sỹ tại bệnh viện ở Nghệ An

Gây náo loạn bệnh viện vì... yêu cầu bác sĩ hộ tống bệnh nhân chuyển tuyến không được

Gây náo loạn bệnh viện vì... yêu cầu bác sĩ hộ tống bệnh nhân chuyển tuyến không được