Bão giật cấp 15 sắp đổ bộ: Đê miền Trung chỉ chịu được bão cấp 8-10

Bão giật cấp 15 sắp đổ bộ: Đê miền Trung chỉ chịu được bão cấp 8-10

BÃO SỐ 10: 6h sáng nay chưa liên lạc được 4 tàu, 38 lao động

BÃO SỐ 10: 6h sáng nay chưa liên lạc được 4 tàu, 38 lao động

Bão số 10 nguy hiểm gần cấp thảm họa, sơ tán dân trước 9h ngày 15/9

Bão số 10 nguy hiểm gần cấp thảm họa, sơ tán dân trước 9h ngày 15/9

Bão số 10 giật cấp 17 hướng mạnh vào miền Trung

Bão số 10 giật cấp 17 hướng mạnh vào miền Trung

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng chủ trì hội nghị khẩn cấp ứng phó bão số 10

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng chủ trì hội nghị khẩn cấp ứng phó bão số 10

Gần 7 vạn tàu cá di chuyển khỏi vùng nguy hiểm của bão số 10

Gần 7 vạn tàu cá di chuyển khỏi vùng nguy hiểm của bão số 10