Ông Võ Văn Hoan kêu gọi người dân ghi hình CSGT nhận mãi lộ

Ông Võ Văn Hoan kêu gọi người dân ghi hình CSGT nhận mãi lộ

Xử lý nghiêm cảnh sát giao thông vi phạm

Xử lý nghiêm cảnh sát giao thông vi phạm

3 CSGT Tân Sơn Nhất bị đình chỉ vì 'làm luật'

3 CSGT Tân Sơn Nhất bị đình chỉ vì 'làm luật'

Quyết định đình chỉ 3 CSGT bị nghi 'làm luật' ở cửa ngõ Tân Sơn Nhất

Quyết định đình chỉ 3 CSGT bị nghi 'làm luật' ở cửa ngõ Tân Sơn Nhất

Đình chỉ 3 CSGT nghi 'làm luật' ở cửa ngõ sân bay

Đình chỉ 3 CSGT nghi 'làm luật' ở cửa ngõ sân bay

3 CSGT bị nghi vòi vĩnh, 'làm luật': Hành động nóng

3 CSGT bị nghi vòi vĩnh, 'làm luật': Hành động nóng

Đình chỉ 3 CSGT 'làm luật' ở cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất

Đình chỉ 3 CSGT 'làm luật' ở cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất

Xác định danh tính 3 CSGT 'làm luật' ở Tân Sơn Nhất

Xác định danh tính 3 CSGT 'làm luật' ở Tân Sơn Nhất

3 CSGT Đội Tân Sơn Nhất 'làm tiền' bị tạm đình chỉ

3 CSGT Đội Tân Sơn Nhất 'làm tiền' bị tạm đình chỉ

Đình chỉ 3 CSGT bị nghi 'làm luật' ở cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất

Đình chỉ 3 CSGT bị nghi 'làm luật' ở cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất

Đình chỉ công tác 3 CSGT 'làm luật' ở cửa ngõ Tân Sơn Nhất

Đình chỉ công tác 3 CSGT 'làm luật' ở cửa ngõ Tân Sơn Nhất

Đình chỉ 3 CSGT vụ 'làm luật' ngay cửa ngõ Tân Sơn Nhất

Đình chỉ 3 CSGT vụ 'làm luật' ngay cửa ngõ Tân Sơn Nhất

TP Hồ Chí Minh: Đình chỉ công tác ba CSGT nghi vấn sai phạm

TP Hồ Chí Minh: Đình chỉ công tác ba CSGT nghi vấn sai phạm

Chưa đình chỉ 3 CSGT vụ 'làm tiền' ở Tân Sơn Nhất

Chưa đình chỉ 3 CSGT vụ 'làm tiền' ở Tân Sơn Nhất