Bi đát phận đời con gái Việt bị bán sang Trung Quốc: Người bán thân, kẻ bán bào thai

Bi đát phận đời con gái Việt bị bán sang Trung Quốc: Người bán thân, kẻ bán bào thai

Buôn bán chính con ruột, cha mẹ chịu khung hình phạt nào?

Buôn bán chính con ruột, cha mẹ chịu khung hình phạt nào?

Mẹ nhẫn tâm bán con sang Trung Quốc với giá 40 triệu đồng

Mẹ nhẫn tâm bán con sang Trung Quốc với giá 40 triệu đồng

Thiếu tiền, mẹ trẻ mang con sơ sinh qua biên giới bán lấy 40 triệu đồng

Thiếu tiền, mẹ trẻ mang con sơ sinh qua biên giới bán lấy 40 triệu đồng

Bắt người phụ nữ bán con đẻ qua biên giới với giá 40 triệu đồng

Bắt người phụ nữ bán con đẻ qua biên giới với giá 40 triệu đồng

Vì tiền, mẹ mang con bán qua biên giới

Vì tiền, mẹ mang con bán qua biên giới

Túng tiền, mẹ mang con sơ sinh bán qua biên giới

Túng tiền, mẹ mang con sơ sinh bán qua biên giới

Lạng Sơn: Bắt giữ hai đối tượng buôn bán trẻ sơ sinh qua biên giới

Lạng Sơn: Bắt giữ hai đối tượng buôn bán trẻ sơ sinh qua biên giới

Bắt đối tượng bán con đẻ của mình qua biên giới với giá 40 triệu đồng

Bắt đối tượng bán con đẻ của mình qua biên giới với giá 40 triệu đồng