Hận tình, kẻ ngáo đá xách dao chém chết 2 người vô can

Hận tình, kẻ ngáo đá xách dao chém chết 2 người vô can

Tử hình đối tượng giết người

Bị ngăn cấm tình cảm, nam thanh niên vung dao chém chết hai người

Bị ngăn cấm tình cảm, nam thanh niên vung dao chém chết hai người

Dã man chém chết 2 người, kẻ 'ngáo đá' nhận án tử hình

Dã man chém chết 2 người, kẻ 'ngáo đá' nhận án tử hình

Tuyên án tử hình thanh niên sát hại 2 người trong cơn 'phê' ma túy

Tuyên án tử hình thanh niên sát hại 2 người trong cơn 'phê' ma túy

'Ngáo đá' giết người, nhận án tử hình

'Ngáo đá' giết người, nhận án tử hình

'Cuồng yêu' gã trai vung dao chém chết hai người

'Cuồng yêu' gã trai vung dao chém chết hai người

Tuyên tử hình kẻ 'ngáo đá' cùng lúc chém chết 2 người

Tuyên tử hình kẻ 'ngáo đá' cùng lúc chém chết 2 người

Tuyên tử hình kẻ 'ngáo đá' cùng lúc chém chết 2 người

Tuyên tử hình kẻ 'ngáo đá' cùng lúc chém chết 2 người

Đông nghẹt người theo dõi phiên tòa xử 1 vụ thảm án

Đông nghẹt người theo dõi phiên tòa xử 1 vụ thảm án