Nhiều lợi ích trong quản lý cư trú bằng mã số định danh

Nhiều lợi ích trong quản lý cư trú bằng mã số định danh

Trong phiên thảo luận tại Quốc hội về dự án Luật Cư trú (sửa đổi) vừa qua, dù có không ít ý kiến băn khoăn,...
Tiến tới quản lý dân cư bằng công nghệ 4.0

Tiến tới quản lý dân cư bằng công nghệ 4.0

Người ở nhờ trên tàu thủy cũng có thể đăng ký thường trú ở Hà Nội, TP Hồ Chí Minh

Người ở nhờ trên tàu thủy cũng có thể đăng ký thường trú ở Hà Nội, TP Hồ Chí Minh

Người dân sắp thoát cảnh 'chạy đôn, chạy đáo' làm hộ khẩu Hà Nội

Người dân sắp thoát cảnh 'chạy đôn, chạy đáo' làm hộ khẩu Hà Nội

Bỏ sổ hộ khẩu không khiến Hà Nội tăng dân số cơ học

Bỏ sổ hộ khẩu không khiến Hà Nội tăng dân số cơ học

Tạo điều kiện tối đa cho người dân về cư trú, đi lại

Tạo điều kiện tối đa cho người dân về cư trú, đi lại

Thẻ căn cước công dân gắn chíp: Trộm không thể xài được

Thẻ căn cước công dân gắn chíp: Trộm không thể xài được

Vì sao phải đổi thẻ căn cước gắn chip?

Vì sao phải đổi thẻ căn cước gắn chip?

Vì sao phải đổi thẻ căn cước gắn chip?

Vì sao phải đổi thẻ căn cước gắn chip?

Thẻ căn cước gắn chip không 'khai tử' ngay thẻ thường

Thẻ căn cước gắn chip không 'khai tử' ngay thẻ thường

Làm gì lấp 'khoảng trống' văn hóa giao thông?

Làm gì lấp 'khoảng trống' văn hóa giao thông?

Tọa đàm 'Hành trình văn hóa giao thông của cá nhân và cộng đồng'

Tọa đàm 'Hành trình văn hóa giao thông của cá nhân và cộng đồng'

Chống người thi hành công vụ khi tham gia giao thông ngày một phức tạp

Chống người thi hành công vụ khi tham gia giao thông ngày một phức tạp

'Hình thành văn hóa giao thông của cá nhân và cộng đồng'

'Hình thành văn hóa giao thông của cá nhân và cộng đồng'

Hình thành văn hóa giao thông của cá nhân và cộng đồng

Hình thành văn hóa giao thông của cá nhân và cộng đồng

Nữ Phó giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk làm Phó cục trưởng Bộ Công an

Nữ Phó giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk làm Phó cục trưởng Bộ Công an

Bộ trưởng Công an bổ nhiệm nhân sự mới cấp Cục

Bộ trưởng Công an bổ nhiệm nhân sự mới cấp Cục