Chân dung nhóm 'dân chơi' Quảng Trị mang theo súng ngắn, bao phòng khách sạn ở Đà Nẵng chơi ma túy

Chân dung nhóm 'dân chơi' Quảng Trị mang theo súng ngắn, bao phòng khách sạn ở Đà Nẵng chơi ma túy

Bắt nhóm đối tượng từ Quảng Trị vào Đà Nẵng chơi ma túy

Bắt nhóm đối tượng từ Quảng Trị vào Đà Nẵng chơi ma túy

Mang súng vào Đà Nẵng 'mở tiệc' ma túy

Mang súng vào Đà Nẵng 'mở tiệc' ma túy

Nhóm nam nữ thủ súng, sử dụng ma túy trong khách sạn

Nhóm nam nữ thủ súng, sử dụng ma túy trong khách sạn

9 thanh niên ôm súng từ Quảng Trị vào Đà Nẵng mở 'tiệc ma túy'

9 thanh niên ôm súng từ Quảng Trị vào Đà Nẵng mở 'tiệc ma túy'

Bắt nhóm nam nữ có súng, đưa ma túy vào khách sạn sử dụng

Bắt nhóm nam nữ có súng, đưa ma túy vào khách sạn sử dụng

Nhóm nam nữ mang theo súng, đi ô tô từ Quảng Trị vào Đà Nẵng thuê 5 phòng khách sạn để 'phê' ma túy

Nhóm nam nữ mang theo súng, đi ô tô từ Quảng Trị vào Đà Nẵng thuê 5 phòng khách sạn để 'phê' ma túy

Nhóm nam nữ từ Quảng Trị có mang theo súng, vào Đà Nẵng chơi ma túy tập thể

Nhóm nam nữ từ Quảng Trị có mang theo súng, vào Đà Nẵng chơi ma túy tập thể

Nhóm nam nữ có súng, đưa ma túy vào khách sạn ở Đà Nẵng sử dụng tập thể

Nhóm nam nữ có súng, đưa ma túy vào khách sạn ở Đà Nẵng sử dụng tập thể

Nhóm nam nữ mang theo súng vào khách sạn chơi ma túy

Nhóm nam nữ mang theo súng vào khách sạn chơi ma túy