Bác Hồ luôn hiện hữu từng ngày (bài 2)

Bác Hồ luôn hiện hữu từng ngày (bài 2)

Sau 21 năm chống Mỹ, trở về quê, cha mẹ đều mất và không để lại một tấm di ảnh. Vậy là vợ chồng ông Đức đã...
Bác Hồ luôn hiện hữu từng ngày

Bác Hồ luôn hiện hữu từng ngày

Bắt nhóm đối tượng từ Quảng Trị vào Đà Nẵng chơi ma túy

Bắt nhóm đối tượng từ Quảng Trị vào Đà Nẵng chơi ma túy

Mang súng vào Đà Nẵng 'mở tiệc' ma túy

Mang súng vào Đà Nẵng 'mở tiệc' ma túy

Nhóm nam nữ thủ súng, sử dụng ma túy trong khách sạn

Nhóm nam nữ thủ súng, sử dụng ma túy trong khách sạn

9 thanh niên ôm súng từ Quảng Trị vào Đà Nẵng mở 'tiệc ma túy'

9 thanh niên ôm súng từ Quảng Trị vào Đà Nẵng mở 'tiệc ma túy'

Nhóm nam nữ mang theo súng, đi ô tô từ Quảng Trị vào Đà Nẵng thuê 5 phòng khách sạn để 'phê' ma túy

Nhóm nam nữ mang theo súng, đi ô tô từ Quảng Trị vào Đà Nẵng thuê 5 phòng khách sạn để 'phê' ma túy

Nhóm nam nữ từ Quảng Trị có mang theo súng, vào Đà Nẵng chơi ma túy tập thể

Nhóm nam nữ từ Quảng Trị có mang theo súng, vào Đà Nẵng chơi ma túy tập thể

Nhóm nam nữ có súng, đưa ma túy vào khách sạn ở Đà Nẵng sử dụng tập thể

Nhóm nam nữ có súng, đưa ma túy vào khách sạn ở Đà Nẵng sử dụng tập thể

Nhóm nam nữ mang theo súng vào khách sạn chơi ma túy

Nhóm nam nữ mang theo súng vào khách sạn chơi ma túy