Nở rộ đội, nhóm hoạt động bảo tồn nghệ thuật truyền thống

Nở rộ đội, nhóm hoạt động bảo tồn nghệ thuật truyền thống

Hát xẩm - từ hè đường đến sân khấu

Hát xẩm - từ hè đường đến sân khấu

Cuộc hạnh ngộ của những nghệ nhân hát Xẩm

Cuộc hạnh ngộ của những nghệ nhân hát Xẩm

Cuộc hội ngộ của những người hát xẩm

Cuộc hội ngộ của những người hát xẩm

Nghệ thuật hát xẩm - Từ hè đường đến sân khấu

Nghệ thuật hát xẩm - Từ hè đường đến sân khấu

Nghệ thuật hát Xẩm - Từ hè đường lên sân khấu

Nghệ thuật hát Xẩm - Từ hè đường lên sân khấu

'Trưởng lão' của làng Xẩm đương đại tái xuất

'Trưởng lão' của làng Xẩm đương đại tái xuất

Nghệ thuật hát xẩm - Từ hè đường đến sân khấu

Nghệ thuật hát xẩm - Từ hè đường đến sân khấu

Nghệ thuật hát xẩm - từ hè đường đến sân khấu

Nghệ thuật hát xẩm - từ hè đường đến sân khấu