Giúp học sinh khuyết tật tiếp cận giáo dục toàn diện

Giúp học sinh khuyết tật tiếp cận giáo dục toàn diện

Xuất phát từ sự đồng cảm với học sinh khuyết tật, nhóm sinh viên Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng đã hoàn...
Hà Nội: Liên tiếp bắt kẻ trộm cắp tài sản tại điểm chờ xe buýt

Hà Nội: Liên tiếp bắt kẻ trộm cắp tài sản tại điểm chờ xe buýt

Hà Nội: Bắt nhóm đối tượng chuyên móc túi hành khách trên xe bus

Hà Nội: Bắt nhóm đối tượng chuyên móc túi hành khách trên xe bus

Bắt hai đối tượng móc túi hành khách tại điểm dừng xe buýt

Bắt hai đối tượng móc túi hành khách tại điểm dừng xe buýt

Bắt 2 'nữ quái' chuyên móc túi tại bến xe buýt chợ Hàng Da

Bắt 2 'nữ quái' chuyên móc túi tại bến xe buýt chợ Hàng Da

Hóa trang bắt các đối tượng chuyên móc túi tại điểm dừng xe buýt

Hóa trang bắt các đối tượng chuyên móc túi tại điểm dừng xe buýt