Học sinh ngoan

Học sinh ngoan

Hà Tĩnh: Học sinh lớp 3 trả lại ví tiền có 11 triệu đồng và 3 chỉ vàng cho người đánh mất

Hà Tĩnh: Học sinh lớp 3 trả lại ví tiền có 11 triệu đồng và 3 chỉ vàng cho người đánh mất

Nhặt được 11 triệu cùng 3 chỉ vàng, học sinh lớp 3 trả lại cụ bà

Nhặt được 11 triệu cùng 3 chỉ vàng, học sinh lớp 3 trả lại cụ bà

Nhặt được chiếc ví chứa nhiều tiền mặt và 3 dây chuyền vàng, học sinh lớp 3 tìm trả lại người đánh rơi

Nhặt được chiếc ví chứa nhiều tiền mặt và 3 dây chuyền vàng, học sinh lớp 3 tìm trả lại người đánh rơi

Hà Tĩnh: Học sinh lớp 3 trả lại 11 triệu đồng và 3 chỉ vàng cho người đánh rơi

Hà Tĩnh: Học sinh lớp 3 trả lại 11 triệu đồng và 3 chỉ vàng cho người đánh rơi

Cô bé lớp 3 tìm người đánh rơi trả lại 11 triệu và 3 chỉ vàng

Cô bé lớp 3 tìm người đánh rơi trả lại 11 triệu và 3 chỉ vàng

Nhặt được nhiều tiền và vàng, học sinh lớp 3 đem trả người đánh rơi

Nhặt được nhiều tiền và vàng, học sinh lớp 3 đem trả người đánh rơi

Học sinh lớp 3 trả lại ví có 11 triệu và 3 chỉ vàng cho người đánh rơi

Học sinh lớp 3 trả lại ví có 11 triệu và 3 chỉ vàng cho người đánh rơi

Nữ sinh 8 tuổi trả lại tiền, vàng cho người đánh rơi

Nữ sinh 8 tuổi trả lại tiền, vàng cho người đánh rơi