Bị kẹt thang máy giữa tầng 5, nữ nhân viên hoảng loạn

Bị kẹt thang máy giữa tầng 5, nữ nhân viên hoảng loạn

Giải cứu cô gái hoảng loạn vì bị mắc kẹt trong thang máy

Giải cứu cô gái hoảng loạn vì bị mắc kẹt trong thang máy

Thang máy bị kẹt, nữ nhân viên 'thót tim' chờ giải cứu

Thang máy bị kẹt, nữ nhân viên 'thót tim' chờ giải cứu

Đà Nẵng: Cảnh sát phá cửa cứu cô gái mắc kẹt trong thang máy

Đà Nẵng: Cảnh sát phá cửa cứu cô gái mắc kẹt trong thang máy

Cảnh sát phá cửa, cứu cô gái hoảng loạn vì bị mắc kẹt trong thang máy

Cảnh sát phá cửa, cứu cô gái hoảng loạn vì bị mắc kẹt trong thang máy

Phá cửa thang máy, cứu nữ nhân viên kẹt bên trong

Phá cửa thang máy, cứu nữ nhân viên kẹt bên trong

Cứu cô gái hoảng loạn vì bị mắc kẹt trong thang máy giữa tầng 5

Cứu cô gái hoảng loạn vì bị mắc kẹt trong thang máy giữa tầng 5

Kẹt thang máy, nữ nhân viên văn phòng hoảng loạn

Kẹt thang máy, nữ nhân viên văn phòng hoảng loạn

Phá cửa thang máy bị kẹt để cứu nhân viên đang hoảng sợ bên trong

Phá cửa thang máy bị kẹt để cứu nhân viên đang hoảng sợ bên trong

Phá thang máy, cứu nữ nhân viên mắc kẹt

Phá thang máy, cứu nữ nhân viên mắc kẹt