Ngao ngán cảnh hàng ngàn người dân Hà Thành vật lộn với lũ 15 ngày qua

Ngao ngán cảnh hàng ngàn người dân Hà Thành vật lộn với lũ 15 ngày qua

Sống chung với lũ ở Hà Nội: Người lớn ngao ngán, trẻ con thích thú bơi thuyền

Sống chung với lũ ở Hà Nội: Người lớn ngao ngán, trẻ con thích thú bơi thuyền

Cận cảnh hố tử thần sâu 3m tại nhà dân ở Hà Nội

Cận cảnh hố tử thần sâu 3m tại nhà dân ở Hà Nội

Hàng ngàn người vật lộn với lũ

Hàng ngàn người vật lộn với lũ

Hà Nội: Cố gắng hỗ trợ tối đa nước sạch cho bà con vùng lũ Chương Mỹ

Hà Nội: Cố gắng hỗ trợ tối đa nước sạch cho bà con vùng lũ Chương Mỹ

Hàng ngàn người vật lộn với lũ

Hàng ngàn người vật lộn với lũ

Ngập lâu ngày, 'rốn lũ' Chương Mỹ phát sinh những sự cố khó lường

Ngập lâu ngày, 'rốn lũ' Chương Mỹ phát sinh những sự cố khó lường

Soi 'hố tử thần' khiến nhà dân nghiêng ngả ở Chương Mỹ

Soi 'hố tử thần' khiến nhà dân nghiêng ngả ở Chương Mỹ

Nước vẫn dâng cao cả mét, người Hà Nội dọn cơm lên gần sát nóc nhà ăn tránh lũ

Nước vẫn dâng cao cả mét, người Hà Nội dọn cơm lên gần sát nóc nhà ăn tránh lũ

Ngập lụt ở Chương Mỹ: Hố sụt khiến nhà dân nghiêng ngả

Ngập lụt ở Chương Mỹ: Hố sụt khiến nhà dân nghiêng ngả

Lụt lịch sử ở Chương Mỹ: Hố sụt làm nghiêng nhà, ngàn hộ bị cắt điện

Lụt lịch sử ở Chương Mỹ: Hố sụt làm nghiêng nhà, ngàn hộ bị cắt điện

Ngập lụt ở Chương Mỹ: Phát sinh những sự cố khó lường

Ngập lụt ở Chương Mỹ: Phát sinh những sự cố khó lường

Chương Mỹ xuất hiện 'hố tử thần' do ngập nước lâu ngày

Chương Mỹ xuất hiện 'hố tử thần' do ngập nước lâu ngày