Miền Tây rộ nạn 'giang hồ miệt vườn' với những vụ trọng án... lãng xẹt

Miền Tây rộ nạn 'giang hồ miệt vườn' với những vụ trọng án... lãng xẹt

Chửi bới cấm cản hàng xóm hát hò vì 'nhạc như đám ma', người đàn ông bị chém tới tấp

Chửi bới cấm cản hàng xóm hát hò vì 'nhạc như đám ma', người đàn ông bị chém tới tấp

Nam thanh niên bị chém 17 nhát vì chê hàng xóm 'hát như nhạc đám ma'

Nam thanh niên bị chém 17 nhát vì chê hàng xóm 'hát như nhạc đám ma'

Bị chém 17 nhát vì chê hàng xóm 'hát nhạc như đám ma'

Bị chém 17 nhát vì chê hàng xóm 'hát nhạc như đám ma'

Đến đám giỗ chê 'hát như đám ma', bị chém 17 nhát

Đến đám giỗ chê 'hát như đám ma', bị chém 17 nhát

Bị chém 17 nhát vì chê nhà hàng xóm 'hát như nhạc đám ma'

Bị chém 17 nhát vì chê nhà hàng xóm 'hát như nhạc đám ma'

Cản ca hát trong đám giỗ, người đàn ông bị chém trọng thương

Cản ca hát trong đám giỗ, người đàn ông bị chém trọng thương

Bị chém trọng thương vì chê hát buồn như đưa đám

Bị chém trọng thương vì chê hát buồn như đưa đám

Chê nhà hàng xóm 'hát như nhạc đám ma', người đàn ông bị chém 17 nhát

Chê nhà hàng xóm 'hát như nhạc đám ma', người đàn ông bị chém 17 nhát

Bị chém 17 nhát vì chê hát như… đám ma!

Bị chém 17 nhát vì chê hát như… đám ma!

Ngăn hát đàn ca tài tử, một thanh niên bị chém trọng thương

Ngăn hát đàn ca tài tử, một thanh niên bị chém trọng thương