Quảng Nam: Đi lấy mật, một người đàn ông bị ong đốt thiệt mạng

Quảng Nam: Đi lấy mật, một người đàn ông bị ong đốt thiệt mạng

Một người đàn ông ở Quảng Nam đã bị ong đốt đến thiệt mạng trong lúc đốt tổ ong để lấy mật.
Quảng Nam: Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ bị hàng trăm con ong vây đốt tử vong

Quảng Nam: Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ bị hàng trăm con ong vây đốt tử vong

Đi lấy mật, một người bị ong đốt tử vong

Đi lấy mật, một người bị ong đốt tử vong

Chủ tịch Hội chữ thập đỏ xã ở Quảng Nam bị ong đốt tử vong

Chủ tịch Hội chữ thập đỏ xã ở Quảng Nam bị ong đốt tử vong

Đi lấy mật, người đàn ông bị ong đốt tử vong

Đi lấy mật, người đàn ông bị ong đốt tử vong

Bị ong đốt tử vong khi đi lấy mật

Bị ong đốt tử vong khi đi lấy mật