Khởi công dự án trọng điểm Tổ hợp hóa dầu Miền Nam

Khởi công dự án trọng điểm Tổ hợp hóa dầu Miền Nam

Khởi công Dự án Tổ hợp hóa dầu miền Nam

Khởi công Dự án Tổ hợp hóa dầu miền Nam

Phát lệnh khởi công Dự án Tổ hợp hóa dầu miền Nam trị giá gần 3,8 tỷ USD

Phát lệnh khởi công Dự án Tổ hợp hóa dầu miền Nam trị giá gần 3,8 tỷ USD

Khởi công dự án trọng điểm Tổ hợp hóa dầu Miền Nam

Khởi công dự án trọng điểm Tổ hợp hóa dầu Miền Nam

Khởi công dự án lọc hóa gần 4 tỉ USD ở Vũng Tàu

Khởi công dự án lọc hóa gần 4 tỉ USD ở Vũng Tàu

Thủ tướng đánh giá cao dự án Tổ hợp Hóa dầu Miền Nam

Thủ tướng đánh giá cao dự án Tổ hợp Hóa dầu Miền Nam

Thủ tướng dự lễ khởi công dự án tổ hợp hóa dầu miền Nam

Thủ tướng dự lễ khởi công dự án tổ hợp hóa dầu miền Nam

Thủ tướng nhấn nút khởi công tổ hợp hóa dầu 5,4 tỷ USD

Thủ tướng nhấn nút khởi công tổ hợp hóa dầu 5,4 tỷ USD