Giữ gìn nghề dệt thổ cẩm để bảo tồn văn hóa

Giữ gìn nghề dệt thổ cẩm để bảo tồn văn hóa

Người Bh'noong sinh sống trong huyện Phước Sơn (Quảng Nam), có nghề dệt thổ cẩm truyền thống lâu đời, được...