Vụ đất ở Lạng Sơn bị xẻ thịt: Phê duyệt 'thần tốc' do... đánh máy sai ngày

Vụ đất ở Lạng Sơn bị xẻ thịt: Phê duyệt 'thần tốc' do... đánh máy sai ngày

'Xẻ thịt' đất lâm nghiệp ở Lạng Sơn: Nhà nước thiệt hại hàng trăm tỷ

'Xẻ thịt' đất lâm nghiệp ở Lạng Sơn: Nhà nước thiệt hại hàng trăm tỷ

Đình chỉ các chức vụ một trưởng phòng tài nguyên và môi trường ở Lạng Sơn

Đình chỉ các chức vụ một trưởng phòng tài nguyên và môi trường ở Lạng Sơn

Bắt giam Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường ở Lạng Sơn

Bắt giam Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường ở Lạng Sơn

Bắt giam Trưởng phòng TN&MT Lạng Sơn 'xẻ thịt' đất rừng để trục lợi

Bắt giam Trưởng phòng TN&MT Lạng Sơn 'xẻ thịt' đất rừng để trục lợi

Những chữ ký thần tốc 'hô biến' đất rừng thành đất ở

Những chữ ký thần tốc 'hô biến' đất rừng thành đất ở

Khởi tố, bắt Trưởng phòng Tài nguyên - Môi trường huyện

Khởi tố, bắt Trưởng phòng Tài nguyên - Môi trường huyện

Lạng Sơn: Bắt giam Trưởng phòng TN&MT huyện Cao Lộc

Lạng Sơn: Bắt giam Trưởng phòng TN&MT huyện Cao Lộc

Bắt giam Trưởng phòng Tài nguyên và môi trường huyện Cao Lộc, Lạng Sơn

Bắt giam Trưởng phòng Tài nguyên và môi trường huyện Cao Lộc, Lạng Sơn

Cao Lộc: Lò gạch thủ công nhả khói ngày đêm