'Hô biến' gần 30.000 m2 đất nông nghiệp trái luật ở Lạng Sơn: Phó Chủ tịch huyện chỉ nhận án tù treo

'Hô biến' gần 30.000 m2 đất nông nghiệp trái luật ở Lạng Sơn: Phó Chủ tịch huyện chỉ nhận án tù treo

Thẩm định, ký Quyết định chuyển mục đích gần 30.000 m2 đất nông nghiệp sang đất ở trái quy định, không phù...
'Hô biến' gần 3 ha đất rừng thành đất ở nhưng chỉ bị án treo

'Hô biến' gần 3 ha đất rừng thành đất ở nhưng chỉ bị án treo

Nguyên Phó chủ tịch huyện lĩnh 18 tháng tù treo do Vi phạm quy định quản lý đất đai

Nguyên Phó chủ tịch huyện lĩnh 18 tháng tù treo do Vi phạm quy định quản lý đất đai

Lộ 'phương thức' hô biến đất rừng thành đất ở của quan chức ở Lạng Sơn

Lộ 'phương thức' hô biến đất rừng thành đất ở của quan chức ở Lạng Sơn

Vì sao nữ Phó chủ tịch huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn bị khởi tố và bắt tạm giam?

Vì sao nữ Phó chủ tịch huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn bị khởi tố và bắt tạm giam?

Nữ PCT huyện ở Lạng Sơn sai phạm thế nào...bị khởi tố, bắt giam?

Nữ PCT huyện ở Lạng Sơn sai phạm thế nào...bị khởi tố, bắt giam?

Một nữ Phó chủ tịch UBND huyện ở Lạng Sơn bị khởi tố

Một nữ Phó chủ tịch UBND huyện ở Lạng Sơn bị khởi tố

Lạng Sơn: Khởi tố Phó Chủ tịch UBND huyện Cao Lộc

Lạng Sơn: Khởi tố Phó Chủ tịch UBND huyện Cao Lộc

Khởi tố nữ phó chủ tịch UBND huyện vì sai phạm đất đai

Khởi tố nữ phó chủ tịch UBND huyện vì sai phạm đất đai

Nữ phó chủ tịch huyện dính sai phạm quản lý đất công ở Lạng Sơn bị khởi tố

Nữ phó chủ tịch huyện dính sai phạm quản lý đất công ở Lạng Sơn bị khởi tố

Khởi tố bà Nguyễn Thị Hồng Thu, Phó Chủ tịch UBND huyện Cao Lộc (Lạng Sơn)

Khởi tố bà Nguyễn Thị Hồng Thu, Phó Chủ tịch UBND huyện Cao Lộc (Lạng Sơn)

Một nữ phó chủ tịch huyện ở Lạng Sơn bị bắt giam

Một nữ phó chủ tịch huyện ở Lạng Sơn bị bắt giam

Khởi tố Phó chủ tịch huyện sai phạm quản lý đất công

Khởi tố Phó chủ tịch huyện sai phạm quản lý đất công

Lạng Sơn: Nhiều cán bộ 'vào tầm ngắm' vụ trưởng phòng TNMT bị khởi tố

Lạng Sơn: Nhiều cán bộ 'vào tầm ngắm' vụ trưởng phòng TNMT bị khởi tố

Mới nhất vụ Trưởng phòng tài nguyên môi trường ở Lạng Sơn bị bắt giam

Mới nhất vụ Trưởng phòng tài nguyên môi trường ở Lạng Sơn bị bắt giam

Lạng Sơn: Triệu tập nữ Phó chủ tịch huyện liên quan đến sai phạm đất

Lạng Sơn: Triệu tập nữ Phó chủ tịch huyện liên quan đến sai phạm đất

Vụ đất ở Lạng Sơn bị xẻ thịt: Phê duyệt 'thần tốc' do... đánh máy sai ngày

Vụ đất ở Lạng Sơn bị xẻ thịt: Phê duyệt 'thần tốc' do... đánh máy sai ngày

'Xẻ thịt' đất lâm nghiệp ở Lạng Sơn: Nhà nước thiệt hại hàng trăm tỷ

'Xẻ thịt' đất lâm nghiệp ở Lạng Sơn: Nhà nước thiệt hại hàng trăm tỷ

Đình chỉ các chức vụ một trưởng phòng tài nguyên và môi trường ở Lạng Sơn

Đình chỉ các chức vụ một trưởng phòng tài nguyên và môi trường ở Lạng Sơn

Bắt giam Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường ở Lạng Sơn

Bắt giam Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường ở Lạng Sơn

Những chữ ký thần tốc 'hô biến' đất rừng thành đất ở

Những chữ ký thần tốc 'hô biến' đất rừng thành đất ở

Khởi tố, bắt Trưởng phòng Tài nguyên - Môi trường huyện ở Lạng Sơn

Khởi tố, bắt Trưởng phòng Tài nguyên - Môi trường huyện ở Lạng Sơn

Khởi tố, bắt Trưởng phòng Tài nguyên - Môi trường huyện

Khởi tố, bắt Trưởng phòng Tài nguyên - Môi trường huyện

Bắt giam Trưởng phòng Tài nguyên và môi trường huyện Cao Lộc, Lạng Sơn

Bắt giam Trưởng phòng Tài nguyên và môi trường huyện Cao Lộc, Lạng Sơn

Bắt tạm giam Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Cao Lộc, Lạng Sơn

Bắt tạm giam Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Cao Lộc, Lạng Sơn