Sẵn sàng khi dân cần

Sẵn sàng khi dân cần

Phát huy tinh thần chủ động, gương mẫu, gần dân và trách nhiệm với công việc, nhiều nhiệm kỳ liên tiếp ông...