Vụ nổ 3 người chết ở Cà Mau: Người dân thường lấy đầu đạn làm đe, hàn

Vụ nổ 3 người chết ở Cà Mau: Người dân thường lấy đầu đạn làm đe, hàn

Cà Mau tập trung thu hồi vũ khí, vật liệu nổ sau vụ 3 người tử vong vì đầu đạn

Cà Mau tập trung thu hồi vũ khí, vật liệu nổ sau vụ 3 người tử vong vì đầu đạn

Vụ đầu đạn phát nổ như bom: Tang thương gia đình ông lái đò

Vụ đầu đạn phát nổ như bom: Tang thương gia đình ông lái đò

Nổ đầu đạn, 3 người trong gia đình tử vong

Nổ đầu đạn, 3 người trong gia đình tử vong

Nổ đầu đạn làm ba người chết

Vụ nổ đầu đạn ở Cà Mau: Ba người chết, hai người bị thương

Vụ nổ đầu đạn ở Cà Mau: Ba người chết, hai người bị thương

Nổ đầu đạn ở Cà Mau khiến 3 người tử vong

Nổ đầu đạn ở Cà Mau khiến 3 người tử vong

Cà Mau: Nổ đầu đạn làm 3 người trong một gia đình tử vong

Cà Mau: Nổ đầu đạn làm 3 người trong một gia đình tử vong

Nổ đầu đạn tại Cà Mau, ba người trong một gia đình tử vong

Nổ đầu đạn tại Cà Mau, ba người trong một gia đình tử vong