Cứu sống cụ bà 79 tuổi bị hàng trăm con ong vò vẽ đốt

Cứu sống cụ bà 79 tuổi bị hàng trăm con ong vò vẽ đốt

Cứu sống bé trai 19 tháng tuổi bị đàn ong chích gần 1.000 nốt

Cứu sống bé trai 19 tháng tuổi bị đàn ong chích gần 1.000 nốt

Bé trai 19 tháng tuổi nguy kịch, nhập viện với gần 1.000 vết ong đốt

Bé trai 19 tháng tuổi nguy kịch, nhập viện với gần 1.000 vết ong đốt

Cấp cứu kịp thời bé trai 19 tháng tuổi bị hàng trăm vết ong đốt

Cấp cứu kịp thời bé trai 19 tháng tuổi bị hàng trăm vết ong đốt

Đàn ong nhà vây kín đốt bé trai 19 tháng tuổi nguy kịch

Đàn ong nhà vây kín đốt bé trai 19 tháng tuổi nguy kịch

Bố mẹ đi vắng, bé 19 tháng tuổi bị ong đốt nguy kịch

Bố mẹ đi vắng, bé 19 tháng tuổi bị ong đốt nguy kịch

Nghệ An: Bé trai 19 tháng tuổi bị đàn ong tấn công nguy kịch

Nghệ An: Bé trai 19 tháng tuổi bị đàn ong tấn công nguy kịch

Bé trai 19 tháng tuổi bị hàng trăm vết ong đốt

Bé trai 19 tháng tuổi bị hàng trăm vết ong đốt

Đàn ong vây kín chích bé 19 tháng tuổi hàng trăm mũi

Đàn ong vây kín chích bé 19 tháng tuổi hàng trăm mũi