Vụ 'thi viên chức điểm cao vẫn trượt': Chủ tịch huyện bị phê bình

Vụ 'thi viên chức điểm cao vẫn trượt': Chủ tịch huyện bị phê bình

Cà Mau: Phê bình Chủ tịch huyện vì để sai sót trong thi tuyển viên chức

Cà Mau: Phê bình Chủ tịch huyện vì để sai sót trong thi tuyển viên chức

Phê bình Chủ tịch huyện vì sai sót trong tổ chức thi tuyển viên chức

Phê bình Chủ tịch huyện vì sai sót trong tổ chức thi tuyển viên chức

Phê bình chủ tịch huyện Thới Bình vụ thi viên chức đỗ thành rớt

Phê bình chủ tịch huyện Thới Bình vụ thi viên chức đỗ thành rớt

Chủ tịch huyện bị phê bình vì để sai sót trong chấm phúc khảo thi công chức

Chủ tịch huyện bị phê bình vì để sai sót trong chấm phúc khảo thi công chức

Chủ tịch huyện Thới Bình (Cà Mau) bị phê bình vì để xảy ra sai sót thi tuyển viên chức

Chủ tịch huyện Thới Bình (Cà Mau) bị phê bình vì để xảy ra sai sót thi tuyển viên chức

Thủ khoa trượt viên chức: Chủ tịch Hội đồng thi nhận sai sót

Thủ khoa trượt viên chức: Chủ tịch Hội đồng thi nhận sai sót

'Thi viên chức điểm cao vẫn trượt': Phó Chủ tịch huyện nhận sai sót

'Thi viên chức điểm cao vẫn trượt': Phó Chủ tịch huyện nhận sai sót

Giáo dục, đã đến lúc phải nói cho ra nhẽ (1)

Giáo dục, đã đến lúc phải nói cho ra nhẽ (1)

Phúc khảo biến trượt thành thủ khoa thì phải xem xét kỉ luật ban giám khảo

Phúc khảo biến trượt thành thủ khoa thì phải xem xét kỉ luật ban giám khảo

Hủy kết quả chấm phúc khảo kỳ thi viên chức huyện Thới Bình 2017

Hủy kết quả chấm phúc khảo kỳ thi viên chức huyện Thới Bình 2017

Cà Mau: Hủy kết quả phúc khảo tuyển viên chức có thủ khoa bị trượt

Cà Mau: Hủy kết quả phúc khảo tuyển viên chức có thủ khoa bị trượt

Cà Mau hủy kết quả chấm phúc khảo kỳ thi có 'thủ khoa bị trượt'

Cà Mau hủy kết quả chấm phúc khảo kỳ thi có 'thủ khoa bị trượt'

Hủy kết quả chấm phúc khảo vụ 'thủ khoa' có nguy cơ trượt viên chức

Hủy kết quả chấm phúc khảo vụ 'thủ khoa' có nguy cơ trượt viên chức

Hủy bỏ kết quả vụ thi viên chức điểm cao vẫn trượt

Hủy bỏ kết quả vụ thi viên chức điểm cao vẫn trượt

Hủy kết quả chấm phúc khảo thi tuyển viên chức sau khi thí sinh khiếu nại

Hủy kết quả chấm phúc khảo thi tuyển viên chức sau khi thí sinh khiếu nại

Cà Mau: Bất thường kỳ thi viên chức huyện

Cà Mau: Bất thường kỳ thi viên chức huyện

Chấn chỉnh những sai sót trong thi tuyển viên chức năm 2017 tại huyện Thới Bình (Cà Mau)