Giảng viên Đại học Huế tố đồng nghiệp không có chuyên môn vẫn hướng dẫn khóa luận: Lãnh đạo trường phản hồi

Giảng viên Đại học Huế tố đồng nghiệp không có chuyên môn vẫn hướng dẫn khóa luận: Lãnh đạo trường phản hồi

Đại học Nghệ thuật Huế kỷ luật Trưởng khoa chưa nghiêm, có dấu hiệu bao che

Đại học Nghệ thuật Huế kỷ luật Trưởng khoa chưa nghiêm, có dấu hiệu bao che

Giảng viên ĐH Nghệ thuật Huế tố trưởng khoa và 3 đồng nghiệp

Giảng viên ĐH Nghệ thuật Huế tố trưởng khoa và 3 đồng nghiệp

Kỷ luật Trưởng khoa Điêu khắc trường ĐH Nghệ Thuật Huế

Kỷ luật Trưởng khoa Điêu khắc trường ĐH Nghệ Thuật Huế

Chuyện ở ĐH Huế: Cán bộ văn phòng hướng dẫn khóa luận ngành Điêu khắc?

Chuyện ở ĐH Huế: Cán bộ văn phòng hướng dẫn khóa luận ngành Điêu khắc?

'Phù phép' giờ giảng, một trưởng khoa của Đại học Huế bị kỷ luật

'Phù phép' giờ giảng, một trưởng khoa của Đại học Huế bị kỷ luật

Huế: Kỷ luật Trưởng khoa Điêu khắc do mắc nhiều sai phạm

Huế: Kỷ luật Trưởng khoa Điêu khắc do mắc nhiều sai phạm

Trưởng khoa Nguyễn Thái Quảng hô biến giờ giảng, thiệt thòi giáo viên chịu

Trưởng khoa Nguyễn Thái Quảng hô biến giờ giảng, thiệt thòi giáo viên chịu

Trưởng Khoa Điêu khắc Trường ĐH Nghệ thuật Huế bị kỷ luật cảnh cáo

Trưởng Khoa Điêu khắc Trường ĐH Nghệ thuật Huế bị kỷ luật cảnh cáo

Kỷ luật cảnh cáo trưởng khoa 'phù phép' cho giáo viên không đứng lớp nhận tiền dạy

Kỷ luật cảnh cáo trưởng khoa 'phù phép' cho giáo viên không đứng lớp nhận tiền dạy

Trưởng khoa 'phù phép' cho giảng viên không đứng lớp nhận tiền dạy

Trưởng khoa 'phù phép' cho giảng viên không đứng lớp nhận tiền dạy

Một Trưởng Khoa ở Đại học Huế bị kỉ luật do có nhiều sai phạm

Một Trưởng Khoa ở Đại học Huế bị kỉ luật do có nhiều sai phạm

Trưởng khoa 'phù phép' cho giáo viên không đứng lớp nhận tiền dạy

Trưởng khoa 'phù phép' cho giáo viên không đứng lớp nhận tiền dạy

Đại học Huế: Kỷ luật cảnh cáo một trưởng khoa cố ý làm trái

Đại học Huế: Kỷ luật cảnh cáo một trưởng khoa cố ý làm trái