Nguyên Chủ tịch TP Trà Vinh cùng các thuộc cấp bị bắt vì tội gì?

Nguyên Chủ tịch TP Trà Vinh cùng các thuộc cấp bị bắt vì tội gì?

Cựu chủ tịch, Phó chủ tịch TP Trà Vinh bị bắt vì dính vụ thất thoát 120 tỷ

Cựu chủ tịch, Phó chủ tịch TP Trà Vinh bị bắt vì dính vụ thất thoát 120 tỷ

Cựu chủ tịch, Phó chủ tịch TP Trà Vinh bị bắt vì dính vụ thất thoát 120 tỷ

Cựu chủ tịch, Phó chủ tịch TP Trà Vinh bị bắt vì dính vụ thất thoát 120 tỷ

Lợi dụng chính sách gây thất thoát hơn 70 tỷ đồng

Lợi dụng chính sách gây thất thoát hơn 70 tỷ đồng

Điều động cựu Chủ tịch TP Trà Vinh vừa bị kỷ luật làm Giám đốc Sở Công thương do... thiếu người

Điều động cựu Chủ tịch TP Trà Vinh vừa bị kỷ luật làm Giám đốc Sở Công thương do... thiếu người

Vì sao vừa bị kỷ luật, cựu Chủ tịch TP Trà Vinh được điều động làm Giám đốc Sở Công thương?

Vì sao vừa bị kỷ luật, cựu Chủ tịch TP Trà Vinh được điều động làm Giám đốc Sở Công thương?

Bị kỷ luật, cựu Chủ tịch TP Trà Vinh được bổ nhiệm làm giám đốc Sở Công thương

Vừa bị kỷ luật, cựu Chủ tịch UBND TP. Trà Vinh được điều động làm Giám đốc sở

Vừa bị kỷ luật, cựu Chủ tịch TP Trà Vinh được điều động làm GĐ Sở Công thương

Vừa bị cảnh cáo, cựu Chủ tịch UBND TP Trà Vinh được bổ nhiệm làm giám đốc sở

Điều động Trưởng BQL Khu kinh tế bị kỷ luật làm... Giám đốc sở

Chủ tịch UBND Thành phố Trà Vinh bị cách chức

Cách chức Chủ tịch UBND thành phố Trà Vinh

Chủ tịch UBND TP Trà Vinh bị cách chức

Cách chức Chủ tịch UBND thành phố Trà Vinh