Bắt nguyên Giám đốc lừa đảo

Hải Phòng: Đối tượng lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và lừa đảo chiếm đoạt tài sản sa lưới

Hải Phòng: Đối tượng lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và lừa đảo chiếm đoạt tài sản sa lưới

Hải Phòng: Bắt nguyên GĐ công ty thoát nước sau thời gian bỏ trốn

Hải Phòng: Bắt nguyên GĐ công ty thoát nước sau thời gian bỏ trốn

Hải Phòng: Bắt nguyên GĐ công ty thoát nước sau thời gian bỏ trốn

Hải Phòng: Bắt nguyên GĐ công ty thoát nước sau thời gian bỏ trốn

Bắt giám đốc công ty lừa đảo chiếm đoạt tài sản rồi bỏ trốn

Bắt giám đốc công ty lừa đảo chiếm đoạt tài sản rồi bỏ trốn

Bắt nguyên Giám đốc Công ty CP thoát nước và vệ sinh, Hải Phòng

Bắt nguyên Giám đốc Công ty CP thoát nước và vệ sinh, Hải Phòng

Truy bắt Giám đốc 'lừa' bỏ trốn

Truy bắt Giám đốc 'lừa' bỏ trốn

Bắt giữ nguyên Giám đốc Công ty CP thoát nước và vệ sinh Hải Phòng sau thời gian lẩn trốn

Bắt giữ nguyên Giám đốc Công ty CP thoát nước và vệ sinh Hải Phòng sau thời gian lẩn trốn

Hải Phòng: Bắt giam nguyên Giám đốc công ty thoát nước vì chiếm đoạt tài sản

Hải Phòng: Bắt giam nguyên Giám đốc công ty thoát nước vì chiếm đoạt tài sản