'Nữ quái' đóng giả ô sin trộm tiền tỷ nhà đại gia ở TP.HCM sa lưới.

'Nữ quái' đóng giả ô sin trộm tiền tỷ nhà đại gia ở TP.HCM sa lưới.

Với thủ đoạn giả vờ là người cần việc làm, Thủy đã xin vào các gia đình đại gia để làm 'ô sin'. Sau đó lợi...