Ra mắt Tuyển tập của gia đình nhà văn- nhà báo Nguyễn Như Phong

Ra mắt Tuyển tập của gia đình nhà văn- nhà báo Nguyễn Như Phong

Bộ Tuyển tập văn học của 4 nhà văn thuộc 3 thế hệ trong một gia đình gồm: Nhà văn, Lương y Nguyễn Tử Siêu,...
Nhà văn Nguyễn Như Phong 'chơi lớn' với tuyển tập sách của ba thế hệ

Nhà văn Nguyễn Như Phong 'chơi lớn' với tuyển tập sách của ba thế hệ

Ra mắt tuyển tập của gia đình nhà văn Nguyễn Như Phong

Ra mắt tuyển tập của gia đình nhà văn Nguyễn Như Phong

Nhà văn Nguyễn Như Phong: 'Thời trẻ tôi có ước mơ làm... lái xe'

Nhà văn Nguyễn Như Phong: 'Thời trẻ tôi có ước mơ làm... lái xe'

Ba thế hệ nhà văn ra mắt các bộ tuyển tập sách

Ba thế hệ nhà văn ra mắt các bộ tuyển tập sách

Ra mắt tuyển tập của gia đình nhà văn Nguyễn Như Phong

Ra mắt tuyển tập của gia đình nhà văn Nguyễn Như Phong

Ra mắt tuyển tập của 4 tác giả trong gia đình nhà văn Nguyễn Như Phong

Ra mắt tuyển tập của 4 tác giả trong gia đình nhà văn Nguyễn Như Phong

Ra mắt tuyển tập của 4 tác giả trong gia đình nhà văn Nguyễn Như Phong

Ra mắt tuyển tập của 4 tác giả trong gia đình nhà văn Nguyễn Như Phong