Từ chối uống rượu, 6 thanh niên bị đâm trọng thương

Từ chối uống rượu, 6 thanh niên bị đâm trọng thương

Từ chối uống rượu tại đám cưới, 6 thanh niên bị đâm trọng thương

Từ chối uống rượu tại đám cưới, 6 thanh niên bị đâm trọng thương

Mời rượu không được, trai làng đâm loạt khách đám cưới

Mời rượu không được, trai làng đâm loạt khách đám cưới

Từ chối uống rượu, 6 người bị 'trai làng' đâm trọng gục

Từ chối uống rượu, 6 người bị 'trai làng' đâm trọng gục

Hà Tĩnh: Từ chối uống rượu, 6 thanh niên bị đâm trọng thương

Hà Tĩnh: Từ chối uống rượu, 6 thanh niên bị đâm trọng thương

Mời rượu đám cưới không uống, điên loạn đâm trọng thương 6 người

Mời rượu đám cưới không uống, điên loạn đâm trọng thương 6 người

6 thanh niên bị đâm trọng thương vì từ chối uống rượu trong đám cưới

6 thanh niên bị đâm trọng thương vì từ chối uống rượu trong đám cưới

Khởi tố thanh niên đâm 6 người trọng thương vì từ chối uống rượu tại đám cưới

Khởi tố thanh niên đâm 6 người trọng thương vì từ chối uống rượu tại đám cưới

Từ chối uống rượu, 6 người bị đâm trọng thương

Từ chối uống rượu, 6 người bị đâm trọng thương

Từ chối uống rượu, nhóm thanh niên bị đâm trọng thương

Từ chối uống rượu, nhóm thanh niên bị đâm trọng thương

Khởi tố nam thanh niên đâm 6 người nhập viện

Khởi tố nam thanh niên đâm 6 người nhập viện

Từ chối uống rượu tại đám cưới, nhóm thanh niên bị đâm trọng thương

Từ chối uống rượu tại đám cưới, nhóm thanh niên bị đâm trọng thương

Khởi tố đối tượng đâm trọng thương 6 thanh niên vì bị từ chối rượu

Khởi tố đối tượng đâm trọng thương 6 thanh niên vì bị từ chối rượu

Từ chối uống rượu ở đám cưới, 6 thanh niên bị đâm gục

Từ chối uống rượu ở đám cưới, 6 thanh niên bị đâm gục

Bắt giam đối tượng đâm 6 người bị thương vì mời rượu không uống

Bắt giam đối tượng đâm 6 người bị thương vì mời rượu không uống