Nguyên do bất ngờ khiến nam thanh niên nhiều lần châm lửa đốt rừng

Nguyên do bất ngờ khiến nam thanh niên nhiều lần châm lửa đốt rừng

Bị bắt vì trộm tiền nhưng được cho tại ngoại, nam thanh niên nhiều lần châm lửa đốt rừng để trả thù công an.
Đốt rừng để... trả thù !

Đốt rừng để... trả thù !

Khởi tố thanh niên 17 tuổi liên tiếp đốt rừng để 'chơi cho vui'

Khởi tố thanh niên 17 tuổi liên tiếp đốt rừng để 'chơi cho vui'

Khởi tố thiếu niên 3 lần đốt rừng để 'trả thù' và 'cho vui'

Khởi tố thiếu niên 3 lần đốt rừng để 'trả thù' và 'cho vui'

Khởi tố nam thanh niên nhiều lần đốt rừng

Khởi tố nam thanh niên nhiều lần đốt rừng

Nam thanh niên ở Nghệ An 3 lần đốt rừng chỉ để trả thù, cho vui

Nam thanh niên ở Nghệ An 3 lần đốt rừng chỉ để trả thù, cho vui

Khởi tố đối tượng 3 lần đốt rừng để trả thù, giải khuây

Khởi tố đối tượng 3 lần đốt rừng để trả thù, giải khuây

Nam thanh niên 3 lần đốt hơn 8.000m2 rừng để 'trả thù' ở Nghệ An

Nam thanh niên 3 lần đốt hơn 8.000m2 rừng để 'trả thù' ở Nghệ An