Sạt lở đất ở hồ thải quặng đuôi Nhà máy Alumin Nhân Cơ là do đào mương dẫn nước

Sạt lở đất ở hồ thải quặng đuôi Nhà máy Alumin Nhân Cơ là do đào mương dẫn nước

Sạt lở đất gần Nhà máy Alumin Nhân Cơ, hàng ngàn m2 cây trồng bị vùi lấp

Sạt lở đất gần Nhà máy Alumin Nhân Cơ, hàng ngàn m2 cây trồng bị vùi lấp

Công bố nguyên nhân sạt lở hồ thải Nhà máy Nhân Cơ

Công bố nguyên nhân sạt lở hồ thải Nhà máy Nhân Cơ

Kiểm tra, xác định nguyên nhân gây sạt lở sát hồ thải quặng đuôi của Công ty nhôm Đắk Nông

Kiểm tra, xác định nguyên nhân gây sạt lở sát hồ thải quặng đuôi của Công ty nhôm Đắk Nông

Đắk Nông: Sụt lún đất kinh hoàng 'nuốt trọn' hàng ngàn mét vuông cà phê

Đắk Nông: Sụt lún đất kinh hoàng 'nuốt trọn' hàng ngàn mét vuông cà phê

Sạt lở hồ thải quặng đuôi Nhà máy Alumin Nhân Cơ, hàng loạt cây trồng bị chôn vùi

Sạt lở hồ thải quặng đuôi Nhà máy Alumin Nhân Cơ, hàng loạt cây trồng bị chôn vùi