Nữ sinh lớp 8 nhặt được 30 triệu đồng tìm trả lại người đánh rơi

Nữ sinh lớp 8 nhặt được 30 triệu đồng tìm trả lại người đánh rơi

Hà Tĩnh: Nữ sinh lớp 8 trả lại 30 triệu đồng cho người đánh mất

Hà Tĩnh: Nữ sinh lớp 8 trả lại 30 triệu đồng cho người đánh mất

Nữ sinh ôm bọc tiền đứng tại chỗ chờ người đánh rơi

Nữ sinh ôm bọc tiền đứng tại chỗ chờ người đánh rơi

Bộ GD-ĐT trao bằng khen cho nữ sinh lớp 8 ở Hà Tĩnh trả lại 30 triệu tiền nhặt được

Bộ GD-ĐT trao bằng khen cho nữ sinh lớp 8 ở Hà Tĩnh trả lại 30 triệu tiền nhặt được

Bộ GD và ĐT khen thưởng tấm lòng thơm thảo của em học sinh lớp 8

Bộ GD và ĐT khen thưởng tấm lòng thơm thảo của em học sinh lớp 8

Nữ sinh lớp 8 trả lại 30 triệu đồng được Bộ GD&ĐT tặng bằng khen

Nữ sinh lớp 8 trả lại 30 triệu đồng được Bộ GD&ĐT tặng bằng khen

Nữ sinh đứng chờ suốt một giờ tìm trả 30 triệu đồng cho người đánh rơi dù nhà rất nghèo khó

Nữ sinh đứng chờ suốt một giờ tìm trả 30 triệu đồng cho người đánh rơi dù nhà rất nghèo khó

Bộ GD-ĐT trao bằng khen cho học sinh lớp 8 nhặt được của rơi trả lại

Bộ GD-ĐT trao bằng khen cho học sinh lớp 8 nhặt được của rơi trả lại

Sở GD&ĐT khen thưởng nữ sinh trả lại 30 triệu đồng cho người đánh rơi

Sở GD&ĐT khen thưởng nữ sinh trả lại 30 triệu đồng cho người đánh rơi

Tin tức giáo dục 24h: Học sinh lập hẳn fanpage cho giáo viên trên Facebook

Tin tức giáo dục 24h: Học sinh lập hẳn fanpage cho giáo viên trên Facebook

Tặng giấy khen cho học trò nghèo trả lại của rơi

Tặng giấy khen cho học trò nghèo trả lại của rơi

Hà Tĩnh khen thưởng học trò nghèo nhặt được 30 triệu đồng tìm người trả lại

Hà Tĩnh khen thưởng học trò nghèo nhặt được 30 triệu đồng tìm người trả lại

Chuyện về nữ sinh nghèo nhặt được của rơi trả lại cho người đánh mất

Chuyện về nữ sinh nghèo nhặt được của rơi trả lại cho người đánh mất

Nhặt được 30 triệu, cô học trò nghèo tìm người trả lại

Nhặt được 30 triệu, cô học trò nghèo tìm người trả lại

Gia cảnh nghèo khó của cô bé nhặt được 30 triệu đồng trả lại người đánh rơi

Gia cảnh nghèo khó của cô bé nhặt được 30 triệu đồng trả lại người đánh rơi

Tuyên dương nữ sinh nghèo nhặt được 30 triệu đã trả cho người đánh rơi

Tuyên dương nữ sinh nghèo nhặt được 30 triệu đã trả cho người đánh rơi

Nữ sinh lớp 8 ở Hà Tĩnh trả lại 30 triệu tiền nhặt được

Nữ sinh lớp 8 ở Hà Tĩnh trả lại 30 triệu tiền nhặt được

Hà Tĩnh: Một học sinh nghèo trả lại 30 triệu đồng nhặt được

Hà Tĩnh: Một học sinh nghèo trả lại 30 triệu đồng nhặt được

Nữ sinh nhặt được 30 triệu đồng, chờ người đánh mất để trả lại

Nữ sinh nhặt được 30 triệu đồng, chờ người đánh mất để trả lại

Học sinh lớp 8 nhặt được 30 triệu trả lại người đánh rơi

Học sinh lớp 8 nhặt được 30 triệu trả lại người đánh rơi

Hà Tĩnh: Một học sinh nhặt được hơn 30 triệu đồng tìm người trả lại

Hà Tĩnh: Một học sinh nhặt được hơn 30 triệu đồng tìm người trả lại

Nữ sinh nghèo trả lại 30 triệu đồng nhặt được trên đường đi học về

Nữ sinh nghèo trả lại 30 triệu đồng nhặt được trên đường đi học về

Học sinh nghèo nhặt được 30 triệu đồng trả lại cho người đánh rơi

Học sinh nghèo nhặt được 30 triệu đồng trả lại cho người đánh rơi

Tuyên dương nữ sinh lớp 8 nhặt được 30 triệu trả lại cho người đánh rơi

Tuyên dương nữ sinh lớp 8 nhặt được 30 triệu trả lại cho người đánh rơi

Nhặt được số tiền lớn, nữ sinh nghèo tìm người trả lại

Nhặt được số tiền lớn, nữ sinh nghèo tìm người trả lại

Nữ sinh nghèo trả lại 30 triệu đồng, quyết không nhận tiền 'cảm ơn'

Nữ sinh nghèo trả lại 30 triệu đồng, quyết không nhận tiền 'cảm ơn'

Một học sinh lớp 8 nhặt được 30 triệu đồng tìm người trao trả lại

Một học sinh lớp 8 nhặt được 30 triệu đồng tìm người trao trả lại

Nhặt được 30 triệu đồng, nữ sinh đứng chờ người đánh rơi quay lại

Nhặt được 30 triệu đồng, nữ sinh đứng chờ người đánh rơi quay lại

Nữ sinh nghèo trả lại 30 triệu đồng cho người đánh rơi

Nữ sinh nghèo trả lại 30 triệu đồng cho người đánh rơi

Tuyên dương học sinh lớp 8 nhặt được 30 triệu đồng trả lại cho người đánh rơi

Tuyên dương học sinh lớp 8 nhặt được 30 triệu đồng trả lại cho người đánh rơi

Nhặt được 30 triệu đồng, nữ sinh nghèo ở Hà Tĩnh tìm người trả lại

Nhặt được 30 triệu đồng, nữ sinh nghèo ở Hà Tĩnh tìm người trả lại